Leveringsvoorwaarden

1. Beheer
De website www.datsmaaktlekker.nl staat onder beheer van DSL Catering. De contactgegevens zijn te vinden op www.datsmaaktlekker.nl. Dat Smaakt Lekker is een handelsnaam van DSL Catering

Artikel 1: Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend. De geldigheid van een offerte is één maand na de in de offerte vermelde datum.

Artikel 2: Prijzen
Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 3: Levering
Klanten kunnen de gewenste tijd van levering opgeven tijdens de bestelling. DSL catering zal alles in het werk stellen om de gewenste tijd van aflevering te halen, maar maakt een voorbehoud dat de werkelijke levertijd tot 45 minuten kan afwijken.

Artikel 4: Minimale orderbedrag
Voor High Tea arrangementen geldt een minimale deelname van 8 personen wat neerkomt op een minimaal orderbedrag van € 140,00. Voor de lunch en broodjesservice geldt een minimaal orderbedrag van € 35,00 en hapjesschotels geldt een minimaal orderbedrag van € 57,50. Voor buffetten geldt een minimaal deelname van 8 personen, echter voor hapjesbuffetten is de minimale deelname 10 personen

Artikel 5: Afleverkosten

5.1 Algemeen
Alle afleveringen binnen de postcodegebieden 1606-1617, 1621, 1623 t/m 1628 en 1695-1697 zijn gratis.

5.2 Afleveringen High Tea overige postcodegebieden
Het verzorgingsgebied voor High Tea arrangementen is West-Friesland, Noord-Holland en Flevoland. Voor bedrijven is dit door heel Nederland. Voor aflevering in andere dan in artikel 5.1 genoemde gebieden geldt een tarief van € 0,55 per kilometer vanaf Hem (postcode 1607). Bij leveringen in Noord-Holland en Flevoland met een bedrag van € 250,00 of hoger worden geen afleverkosten in rekening gebracht.

5.3 Afleveringen Lunch, Broodjes en Hapjesschotels
Het verzorgingsgebied voor Lunch, Broodjes en Hapjesschotels is West-Friesland. Voor aflevering in andere dan in artikel 5.1 genoemde gebieden geldt een tarief van € 7,50 per aflevering (binnen een straal van 25km). Daarbuiten geldt een tarief van € 15,00 per aflevering . Bij leveringen met een bedrag van € 70,00 of hoger worden geen afleverkosten in rekening gebracht.

5.4 Afleveren Buffetten
Het verzorgingsgebied voor warme en koude buffetten is West-Friesland, Noord-Holland en Flevoland. Voor aflevering in andere dan in artikel 5.1 genoemde gebieden geldt een tarief van € 7,50 per aflevering, binnen een straal van 25km. Daarbuiten geldt een tarief van € 15,00 per aflevering. Bij leveringen met een bedrag van € 250,00 of hoger worden geen afleverkosten in rekening gebracht.

Artikel 6: Annulering en aanpassing orderomvang

6.1 High Tea arrangementen
Orders voor High Tea arrangementen kunnen tot maximaal één week voorafgaand aan overeengekomen levering worden geannuleerd zonder dat kosten in rekening worden gebracht. Bij annuleringen tussen vijf en zeven dagen voor overeengekomen levering wordt 50% van het orderbedrag in rekening gebracht. Bij annuleringen korter dan vijf dagen voor overeengekomen levering wordt 100% van het orderbedrag in rekening gebracht. Het aantal deelnemers mag tot vier dagen voor overeengekomen levering naar beneden worden aangepast, met in achtneming van het minimale orderbedrag zoals vermeld in artikel 4. Binnen vier dagen voor de overeengekomen levering kan het aantal deelnemers niet naar beneden worden bijgesteld en zal het orderbedrag van toepassing zijn. Aantallen kunnen tot 2 dagen voorafgaand aan de overeengekomen levering worden bijgesteld. Het orderbedrag zal op het definitief aantal deelnemers worden bijgesteld en gefactureerd.

6.2 Lunch en Broodjesservice
Tot één dag voorafgaand aan overeengekomen levering kan de order worden geannuleerd, of naar beneden worden bijgesteld, mits aan het minimale orderbedrag in artikel 4 wordt voldaan. Op de dag van levering kan de order naar boven worden bijgesteld, mits dit minimaal twee uur voor gewenste aflevertijd plaatsvindt. Assortiment lunch F kan naar boven worden aangepast mits dit minimaal 24 uur voorafgaand aan levering kenbaar wordt gemaakt.

6.3 Hapjesschotels
Tot twee dagen voorafgaand aan overeengekomen levering kan de order worden geannuleerd, naar boven of beneden worden bijgesteld, mits aan het minimale orderbedrag in artikel 4 wordt voldaan.

6.4 Workshops
Orders voor workshops kunnen tot maximaal één week voorafgaand aan overeengekomen levering worden geannuleerd zonder dat kosten in rekening worden gebracht. Bij annuleringen tussen vijf en zeven dagen voor overeengekomen levering wordt 50% van het orderbedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan vijf dagen voor overeengekomen levering wordt 100% van het orderbedrag in rekening gebracht.

6.5 Buffetten
Tot vijf dagen voorafgaand aan overeengekomen levering kan de order worden geannuleerd, naar boven of beneden worden bijgesteld, mits aan het minimale orderbedrag in artikel 4 wordt voldaan.

Artikel 7: Betaling
Leveringen aan particulieren is contant bij aflevering. Bij een orderbedrag hoger dan € 100,- kan een aanbetaling worden gevraagd van 50% van het orderbedrag. Levering aan bedrijven geschied bij voorkeur tegen contante betaling bij aflevering. Indien op factuur betaald wordt, dan geldt een maximale betaaltermijn van 14 dagen na de datum die op de factuur staat vermeld. Indien na één maand de factuur nog niet is voldaan wordt een rente van 8% in rekening gebracht over de periode dat de factuur na het verstrijken van de betalingstermijn niet is voldaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
U mag van DSL catering verwachten dat zij de opdracht naar tevredenheid zal vervullen. DSL catering aanvaart echter geen enkele vorm van aansprakelijkheid voortvloeiend uit het door haar geleverde.

Artikel 9: Klachten
Klachten kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk twee dagen na levering. Klachten die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Tijdig ingediende klachten zullen binnen 48 uur voor ontvangst worden bevestigd. Uiterlijk twee weken na dagtekening zal er schriftelijk op de klacht worden geantwoord. Er zal geen restitutie op het orderbedrag plaatsvinden.